CIMA


Skuteczne szkolenia CIMA tylko z First Intuition (Polska). Promocyjne pakiety! 
CIMA (Chartered Institute of Management Accountants) to największe na świecie stowarzyszenie zrzeszające specjalistów z zakresu biznesu i rachunkowości zarządczej. Wywodzi się z Wielkiej Brytanii. Po połączeniu z Amerykańskim Instytutem CPA te dwie instytucje razem stworzyły nowe stowarzyszenie: AICPA (Association of International Certified Professional Accountants).

Rolą stowarzyszenia jest m.in. ustalenie standardów profesji, promocja zaufania do jego członków – ekspertów finansowych, jak również egzaminowanie kandydatów, którzy po zaliczeniu 16 egzaminów mają możliwość używania tytułu CGMA (Chartered Global Management Accountant). Tacy kandydaci mogą zostać członkami tego prestiżowego globalnego stowarzyszenia. Organizacja ta wspiera 150 tysięcy członków na całym świecie. W Polsce CIMA-AICPA zrzesza około 500 członków, a ponad 3000 studentów jest na drodze do uzyskania kwalifikacji.

⇒ First Intuition (Polska) oferuje szkolenia internetowe (online, e-learning) oraz stacjonarne, które przygotowują do poszczególnych egzaminów. Jesteśmy oficjalnym akredytowanym partnerem edukacyjnym CIMA.

⇒ Szkolenia są poparte Gwarancją Sukcesu na egzaminie i od 15 lat wspierają najwyższą możliwą zdawalność egzaminów CIMA.

⇒ Za najwyższą jakością podręczników oraz nauczania stoi centrala First Intuition w Londynie, w Wielkiej Brytanii.

⇒ Wszyscy nasi trenerzy posiadają kwalifikacje i wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń CIMA.

Dwie najpopularniejsze kwalifikacje oferowane przez CIMA to

Możesz rozpocząć od CIMA Certificate lub uzyskać z niego zwolnienie (na podstawie ukończonych studiów) i zacząć od razu od CIMA Professional Qualification – Operational Level.

Na początku należy zarejestrować się w CIMA jako „standard entry” klikając tutaj.

Na każdym z 3 poziomów CIMA Professional Qualification (patrz rysunek) zdajesz po 4 egzaminy:

  • 3 egzaminy w formie testowej „Objective Test”, dostępne na żądanie przez cały rok (90 minut, wymagane 70% punktów, aby zdać) oraz
  • 1 egzamin w formie „Case Study” (3 godz., do zdania wymagane 80 ze 150 punktów oraz wykazanie się kluczowymi kompetencjami).
  • Case Study można zdawać raz na kwartał, ale dopiero po zaliczeniu trzech egzaminów testowych na danym poziomie.

A na czym Ci zależy? Na zdaniu egzaminu za pierwszym razem !

Oto przykładowe wyniki zdawalności uczestników szkoleń ONLINE w First Intuition:

For the August 2016 sitting we achieved a 100% pass rate for all Management and Strategic Case Study students studying via FI Go courses.

We also achieved a 100% pass rate at Operational and Management level for all FI Go LIVE students.

Here is a full list of our pass rates for August 2016:

CIMA Operational Case Study pass rate

FI Go  86%

FI Go Live 100%

CIMA Management Case Study pass rate

FI Go  100%

FI Go Live  100%

CIMA Strategic Case Study pass rate

FI Go  100%

FI Go Live  71%

This is a fantastic set of results and our students should be very proud of their achievements!